• Cel projektu:

  Wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania i komunikowania się w lęborskich placówkach oświatowych, opartych na nowoczesnych technikach informatycznych - dzienniku elektronicznym i multimedialnej platformie edukacyjnej oraz bezpłatne przeszkolenie kadry szkół ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego w kierunku ich wdrożenia.

 • Biuro projektu/kontakt:

  ­Starostwo Powiatowe w Lęborku
  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
  tel. 59 8632805, 59 8632832
  e-mail: koordynatored@wp.pl
  e-mail: asystented@wp.pl­

Człowiek - najlepsza inwestycja - Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki